مجموعه ای با رویکرد توسعه محور

در این رويكرد، تكوين و شكل گيری شخصيت دانش آموز حائز اهمیت فراوانیست و بسترهای لازم برای نهادينه کردن ارزش های اجتماعی فراهم می شود تا دانش آموزان علاوه بر آموزش و پیشرفت تحصیلی براي زندگی در اجتماع هم آماده شوند در كنار درس و آموزش اميد، اعتماد، احترام، عشق، همدردی، گذشت، ايثار، صداقت، مسئوليت پذيری، كار گروهي، اعتدال و نظم را بیاموزند و زندگی خويش را حول همين مفاهيم معنا کنند

آغاز راهی نو

موفقیت تصادفی نیست. انتخاب هدفمند، آینده روشن ...

چرا شایستگان نور؟

کلیه عوامل اداری و آموزشی در تلاش اند که بهترین خدمات آموزشی و پرورشی را در جهت رشد و پیشرفت فرزندان این مرز و بوم ارائه نمایند و در راستای تحقق شعار مجموعه فرزندان شما شایسته بهترین ها هستند، گام بردارند تا به راستی بهترین ها را مهیا نمایند.

شماری از فارغ التحصیلان

حانیه بخشی نژاد

دانشگاه الزهرا

سیده رها خادم موسوی

باستان شناسی دانشگاه تهران

عسل محمدی

میکروبیولوژی دانشگاه تهران

حنانه سیروس کبیری

زبان دانشگاه شهید بهشتی

هانیه صادقی

تاریخ دانشگاه تهران

یگانه جعفری

میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حنانه سیروس کبیری

زبان دانشگاه شهید بهشتی

هانیه صادقی

تاریخ دانشگاه تهران

یگانه جعفری

میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

حانیه بخشی نژاد

دانشگاه الزهرا

سیده رها خادم موسوی

باستان شناسی دانشگاه تهران

عسل محمدی

میکروبیولوژی دانشگاه تهران

نظرات اولیا و فارغ التحصیلان

سخن مدیر

با امید به اینکه با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان، قله های رفیع بهروزی و پیروزی و کامیابی را فتح نماییم و با گام های مصمم و استوار، ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم.

یکتا اخوین

مدیریت دبیرستان غیر دولتی دخترانه شایستگان نور (دوره دوم)