مجموعه ای با رویکرد توسعه محور

در این رويكرد، تكوين و شكل گيری شخصيت دانش آموز حائز اهمیت فراوانیست و بسترهای لازم برای نهادينه کردن ارزش های اجتماعی فراهم می شود تا دانش آموزان علاوه بر آموزش و پیشرفت تحصیلی براي زندگی در اجتماع هم آماده شوند در كنار درس و آموزش اميد، اعتماد، احترام، عشق، همدردی، گذشت، ايثار، صداقت، مسئوليت پذيری، كار گروهي، اعتدال و نظم را بیاموزند و زندگی خويش را حول همين مفاهيم معنا کنند

آغاز راهی نو

موفقیت تصادفی نیست. انتخاب هدفمند، آینده روشن ...

چرا شایستگان نور؟

کلیه عوامل اداری و آموزشی در تلاش اند که بهترین خدمات آموزشی و پرورشی را در جهت رشد و پیشرفت فرزندان این مرز و بوم ارائه نمایند و در راستای تحقق شعار مجموعه فرزندان شما شایسته بهترین ها هستند، گام بردارند تا به راستی بهترین ها را مهیا نمایند.

برخی از فارغ التحصیلان

نظرات اولیا و فارغ التحصیلان

سخن مدیر

با امید به اینکه با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان، قله های رفیع بهروزی و پیروزی و کامیابی را فتح نماییم و با گام های مصمم و استوار، ایران جاویدان را سرافراز و سربلند سازیم.

یکتا اخوین

مدیریت دبیرستان غیر دولتی دخترانه شایستگان نور (دوره دوم)